Πετονιά Nylon Διάφανη

Κωδικός Προϊόντος : 71221

Περιγραφή Προϊόντος

Πετονιά σε διάφανο χρώμα, μεγάλης αντοχής χωρίς μνήμη
και ελάχιστης παραμόρφωσης. Ιδανική για χρήση με μηχανισμούς
και για κάθε χρήση. Σε διάφορα μεγέθη και μήκη.

71221 0,18 / 100m / 2.8kg /  6.2lbs
71222 0.20 / 100m / 3.3kg /  7.3lbs
71223 0.25 / 100m / 5.4kg / 11.9lbs
71224 0.28 / 100m / 6.6kg / 14.5lbs 
71225 0.30 / 100m / 7.7kg / 16.9lbs
71226 0.35 / 100m / 10.3kg / 22.7lbs
71227 0.40 / 100m / 13.0kg / 28.6lbs
71228 0.45 / 100m / 15.4kg / 33.9lbs 
71229 0.50 / 100m / 19.5kg / 42.9lbs

71231 0.20 / 300m / 3.3kg / 7.3lbs
71232 0.25 / 300m / 5.4kg / 11.9lbs
71233 0.28 / 300m / 6.6kg / 14.5lbs
71234 0.30 / 300m / 7.7kg / 16.9lbs
71235 0.35 / 300m / 10.3kg / 22.7lbs
71236 0.40 / 300m / 13.0kg / 28.6lbs 

ΠΙΣΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ