Απόχη στρογγυλή Φ40cm - Πετονιά

Κωδικός Προϊόντος : 70012

Περιγραφή Προϊόντος

Δίχτυ : Πετονιά 0,7mm
Βάθος διχτυού :80cm
Διάμετρος ματιού : 10mm
Κοντάρι : 2 x 100cm ηλεκτροφορετικό 26-23

ΠΙΣΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ