Πτυοσκάπανο Μεγάλο

Κωδικός Προϊόντος : 21331

Περιγραφή Προϊόντος

Τρίσπαστο φτυάρι - σκαπτικό
Μήκος :58cm

ΠΙΣΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ