Λάστιχα Pure Latex Φ17.5mm Κόκκινα/Μελί

Κωδικός Προϊόντος : 69816

Περιγραφή Προϊόντος

Λάστιχα Pure Latex μαύρα Φ17,5mm*
Ιδιαίτερα δυνατά, μεγάλης αντοχής
Διαρκής διατήρηση της επιφορτιζόμενης δύναμης
Μεγάλος συντελεστής επιμήκυνσης
Ταχεία μνήμη επαναφοράς
Σε αεροστεγή συσκευασία
* H μέτρηση αναφέρεται στο εσωτερικό μήκος του λαστίχου από ρακόρ σε ρακόρ 

Φ17.5mm          
69816 : 16cm                  69842 : 42cm           
69818 : 18cm                  69844 : 44cm
69820 : 20cm                  69846 : 46cm
69822 : 22cm                  69848 : 48cm
69824 : 24cm                  69852 : 52cm
69826 : 26cm                  69854 : 54cm
69828 : 28cm                  69858 : 58cm
69830  : 30cm                 69860 : 60cm
69832 : 32cm                  69866 : 66cm
69836 : 36cm

ΠΙΣΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ