Λάστιχα Pure Latex Φ16mm Κόκκινα/Μελί

Κωδικός Προϊόντος : 69712

Περιγραφή Προϊόντος

Ιδιαίτερα δυνατά με απαράμιλλη αντοχή
Διαρκής διατήρηση της επιφορτιζόμενης δύναμης
Μεγάλος συντελεστής επιμύκηνσης
Ταχεία μνήμη επαναφοράς 
Ποικίλα μεγέθη προς κάλυψη όλων των αναγκών
Συσκευάζονται σε σακουλάκια αλουμινίου με πλαστικό zip και οπή για κρέμασμα
*Η μέτηρση αναφέρεται στο εσωτερικό μήκος του λαστίχου από ρακόρ σε ρακόρ

Φ16mm
69712 : 12cm          69732 : 32cm
69714 : 14cm          69736 : 36cm
69716 : 16cm          69738 : 38cm
69718 : 18cm          69742 : 42cm
69720 : 20cm          69744 : 44cm
69722 : 22cm          69746 : 46cm
69724 : 24cm          69760 : 60cm
69726 : 26cm          69700 : 10m
69728 : 28cm
69730  : 30cm

ΠΙΣΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ